Nom de l’obra
Situació
Edificio plurifamiliar Doctor Cadevall
C/ Doctor Cadevall 6-8, Barcelona
ArquitecteJuli Pérez Català
Nom del clientJG BROTHERS CONSULTING SL
Superfície1725 m2
Pressupost
Año2021

Cálculo d’Estructura i Direcció d’Obra

Edifici situat al carrer Doctor Cadevall 6-8 de Barcelona.

L’edifici plurifamiliar es projecta en un terreny molt escarpat al peu del parc del Guinardó i de molt difícil accés a través de les escales del carrer Doctor Cadevall.

L’estructura de l’edifici preveu una construcció de 9 nivells, arribant a considerar-ne 5 d’ells com a semisoterrani, degut a la orografia del terreny. També es du a terme el projecte d’urbanització per adaptar el terreny de la resta de la parcel·la per a ús comunitari.

Els forjats s’executen en llosa de formigó de 25cm i l’estructura vertical s’executa tant de secció rectangular de formigó, pilars apantallats de formigó i pilars metàl·lics.

El projecte presenta solucions específiques com escales i balcons penjats de plantes superiors.

La contenció dels dos primers nivells de soterrani es va realitzar mitjançant una cortina de micropilons amb ancoratges provisionals al terreny. La resta de la fonamentació, distribuïda entre els nivells 4 i 6 per adaptar-se a l’orografia del solar, es va executar mitjançant enceps de micropilons i sabates corregudes sota mur.

Per al projecte d’urbanització es va executar un sistema de murs de contenció de formigó armat tant en l’àrea de la parcel·la com en el carrer que hi dóna accés.