Nom de l’obraEdifici plurifamiliar Pça.Europa 18
SituacióHospitalet de Llobregat, Barcelona
ArquitecteS.O.B. Arquitectos
Nom del clientESPEBE3 SL
Superfície17.215 m2
Pressupost
Any2016

Càlcul d’Estructura i Direcció d’Obra

Edifici plurifamiliar de 90 habitatges, aparcaments i trasters situat a la Plaça Europa, núm. 18, de l’Hospitalet de Llobregat.

L’edifici està dedicat principalment a us residencial. Els habitatges es despleguen en alçada, al voltant d’un nucli central on s’hi troben els ascensors i el recorregut vertical de les instal·lacions.

L’edifici té forma de torre quadrangular de 18 nivells sobre rasant. L’immoble compta amb 2 plantes sobre rasant, dedicades a aparcament i trasters, ocupant l’àrea total de la parcel·la. La planta baixa allotja una zona de gimnàs i solàrium amb piscina tot i resseguint el perímetre de torre superior. També presenta una zona de pas exterior a nivell de carrer.

Es tracta d’una estructura de càracter porticat, amb pilars quadrats i apantallats situats en el perímetre de la torre i un nucli central de pantalles de formigó. Els forjats que es troben sobre rasant són de tipus reticular mentres que els que trobem sota rasant són lloses massisses de formigó. El perímetre està definit mitjançant pantalles de contenció.

La fonamentació es resol amb llosa de formigó armada de cantell constant a les àrees menys caregades. A la zona que la torre transmet les seves càrregues concentrades van executar-se uns batatges profunds connectats a una llosa de subpressió.