Lluïsa Ventayol

Arquitecta per l’Universitat Politècnica de Catalunya va cursar un màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció a l’Escola Tècnica Superior de Camins Canals i Ports de Barcelona.

Adquireix valuosa experiència treballant a l’equip de BOMAINPASA, col·laborant en projectes de gran rellevància estructural.

Des de 2016 és part integrant de l’equip de JFG CONSULTORS liderant projectes de rehabilitació i estructures metàl·liques d’obra nova d’alta complexitat.

Orientada al detall, Lluïsa és experta en consolidació d’estructures existents, processos patològics i unions metàl·liques.