Política de privacidad
POLÍTICA DE PRIVADESA

En compliment del Reglament UE 2016/679-RGPD, els informo que Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

Les dades del Responsable del tractament són:

Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. Representant: Joan Francesc García Beltrán.

Carrer Sant Antoni Mª Claret, 24, 3a planta, 08037 Barcelona,

Telèfon: 930.115.464, e-mail: admin@jfgconsultors.com.

Amb quina finalitat tractarà les seves dades personals?

Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. farà el tractament de les seves dades personals amb la finalitat de facilitar la prestació de serveis i la informació sol·licitada.

Durant quant de temps conservarà les seves dades personals?

Les dades personals facilitades es conservaran mentre duri la relació contractual, o fins a la revocació del consentiment, sense perjudici dels anys necessaris per al compliment de les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. realitza la legitimació del tractament amb el consentiment del titular de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les seves dades personals no es comunicaran ni cediran a tercers, només per al compliment de les obligacions legals. Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. per a realitzar un servei adequat i gestionar la relació que manté amb Vostè, té contractat els serveis d’assessorament comptable i fiscal a la gestoria FABREGA CONSULTORS, S.L.

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades personals?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. està tractant dades personals que li pertoquin, o no. Les persones interessades tenen dret, en qualsevol moment, a sol·licitar l’accés a les dades, la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament, l’oposició al tractament i la portabilitat de les dades, o a retirar el consentiment mitjançant escrit a Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P., al carrer Sant Antoni Mª Claret, 24, 3a planta, 08037 Barcelona, o enviant un correu electrònic a admin@jfgconsultors.com.

Si ho creu necessari, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades.

Com ha obtingut les seves dades?

Les dades personals que tracta Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. han estat recollides directament de les persones interessades per a la realització de la prestació de serveis.

Excepcionalment, es tractaran dades personals de terceres persones que li hauran facilitat els seus clients per al compliment de les feines contractades. En aquests casos, les dades que es tractaran seran les imprescindibles per a la realització de la prestació de serveis:

  • Dades d’ identificació: nom, cognoms i NIF/NIE.
  • Adreça postal i/o electrònica.
  • Dades econòmiques de la prestació de serveis.

No es tractaran dades especialment protegides.

Quines responsabilitats adquireixen els clients/proveïdors quan faciliten les seves dades personals?

Els clients/proveïdors al facilitar les seves dades personals adquireixen la responsabilitat d’informar a Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P.  de qualsevol canvi i/o modificació de les mateixes per al seu correcte tractament.

Quines mesures de seguretat s’utilitzen per a les seves dades?

Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients/proveïdors, salvaguardant la seva intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius vigents previstos en matèria de protecció de dades de caràcter personal, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com, l’abast de control de Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P.

Consultor d’estructures en edificació JFG, S.L.P. podrà modificar el contingut de la seva Política de Protecció de Dades Personals en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’AEPD que puguin produir-se.

Per a qualsevol consulta pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic admin@jfgconsultors.com.