Nom de l’obraRehabilitación Pavelló Ntra. Sra. Mercè
SituacióHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
ArquitectesMercè Zazurca – Oriol Solanes
Nom del clientHospital de la Santa Creu i Sant Pau
Superfície1.457 m2
Pressupost3.450.000€
Any2013

Càlcul d’Estructura i Direcció d’Obra

Edifici situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, de Barcelona.

L’edifici és el Pavelló de la Mare de Déu de la Mercè, que pertany al conjunt de 27 pavellons dissenyat per l’Arquitecte Lluís Domènech Montaner per a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

L´edifici de principis del segle XX és un dels més representatius de l’estil modernista català.

L’objecte de la rehabilitació del conjunt és alliberar els pavellons de tots els afegits i modificacions que han patit al llarg de la seva existència i que no corresponen amb el disseny original de Domènech Montaner. Restituir en la mesura que sigui possible els elements inicials i fer-ne un condicionament bàsic per al nou ús que tindrà l’edifici, seu de l’OMS.

El pavelló havia patit amb anterioritat l’esfondrament de la cúpula de l’Annex Est a causa del mal estat dels elements metàl·lics embeguts. Alhora, l’esfondrament va afectar també la cúpula del sostre de soterrani. Tots dos elements es van restituir amb una estructura reforçada.

El pavelló consta d’una nau central amb els annexos Est, on hi ha l’accés principal, i l’Oest a la part posterior de la nau. Els annexos tenen una estructura de murs portants i forjats unidireccionals de biguetes metàl·liques, exceptuant la sala circular que està coberta per una volta. En canvi la nau central té uns pòrtics metàl·lics, amb pilars i encavallades, que conformen les parets i coberta, i sobre els quals es recolzen les voltes de doble curvatura del sostre.

La nostra intervenció estructural té com a objectiu dotar l’estructura portant del pavelló dels coeficients de seguretat necessaris per al nou ús de l’edifici i adaptats al compliment de la normativa vigent.

Per això es va haver d’accedir a tota l’estructura metàl·lica, embeguda als murs d’obra i coberta, per poder sanejar-la, reforçar-la on va ser necessari i posteriorment protegir-la per garantir-ne la durabilitat. Així mateix es van reforçar les voltes que es van trobar en mal estat i les jàsseres del sostre del soterrani, per poder suportar la sobrecàrrega del moble central amb altell que es col·locarà al centre de la nau.