Nom de l’obraRehabilitació Teatre Goya
SituacióBarcelona
ArquitecteToni Barnadas
Nom del clientFOCUS, Centro Aragonés
Superfície3.741 m2
Pressupost estructura4.130.000€
Any2007

Càlcul d’Estructura i Direcció d’Obra

Edifici situat al carrer Joaquín Costa, 68, cantonada amb Torres Amat, de Barcelona.

L’edifici original va ser dissenyat per l’arquitecte de Saragossa Miguel Ángel Navarro i es va inaugurar el 7 de setembre de 1916 com a seu del Centre Aragonès de Barcelona i Teatre Goya.

Al llarg de la seva existència ha patit múltiples canvis: ampliacions, remuntes i remodelacions que li han donat la seva volumetria i aparença actuals. El projecte arquitectònic contempla conservar les façanes i les dependències del Centre Aragonès, ja que estan protegits pel seu interès patrimonial. L’objectiu és crear un teatre totalment nou i de disseny actual dins de l’envolupant existent.

El disseny interior es basa principalment en eliminar la platea horitzontal existent i construir-ne una de nova, inclinada, que discorre des de la boca de l’escenari a la part anterior fins al primer amfiteatre a la part posterior.

Això permet crear una zona de bar, deprimida respecte el carrer, sota la platea inclinada.

A la rehabilitació ha tingut especial incidència la consolidació de l’estructura, tant de murs i pilars com de forjats, que presentava un alt grau de degradació a causa de la seva antiguitat i escàs manteniment.

A causa de les successives remuntes, els pilars de fosa dels amfiteatres estaven sobrecarregats, així com la fonamentació, per la qual cosa l’intervenció de consolidació es va plantejar amb micropilotatge i encamisats de formigó d’alta resistència per als pilars.

Els forjats i encavallades de coberta es van reforçar amb capes de compressió de formigó i perfileria metàl·lica.