Nom de l’obraResidència geriàtrica Cugat Natura
SituacióSant Cugat del Vallès, Barcelona
ArquitecteJordi Frontons
Nom del clientINVERFIATC SA
Superfície18.000 m2
Pressupost20.000.000€
Any2012

Càlcul d’Estructura i Direcció d’Obra

Edifici situat al carrer Chopín s/n de Sant Cugat del Vallès.

Es tracta d’un conjunt de dos edificis utilitzats com a residència geriàtrica i habitatges. Consta de planta baixa més 3 plantes superiors, comunicades per dos soterranis. El primer volum s’utilitza com a residència geriàtrica (86 habitacions), per a usuaris amb cert grau de dependència, i el segon volum, més allunyat, consta de 32 pisos assistits que es beneficien dels serveis del centre.

El primer edifici és un volum rectangular amb un gran pati interior que s’il·lumina pel gran vestíbul d’entrada.

La segona té un tram d’escala invertida, amb voladissos de fins a 6m a la planta superior.

El soterrani és comú en ambdós edificis i té dues plantes.

L’estructura de l’edifici en forma d’escala invertida està formada per sostres de llosa massissa i pantalles verticals de formigó que s’aixequen en voladís per formar l’escala invertida.

Al soterrani, la distribució dels pilars és molt més diàfana gràcies al fet que l’estructura dels pisos superiors està apeuada per jàsseres de gran cantell pretensades amb posteses.