Susana Noguera

Susana Noguera és experta en comptabilitat i recursos humans. Obté experiència a l’equip de recursos humans de BOMA durant més de vint anys.

S’incorpora a l’equip administratiu de JFG CONSULTORS el 2016. Des d’aleshores vetlla per donar suport administratiu i logístic a l’equip tècnic i s’encarrega del correcte funcionament de les tasques de gestió i administració del despatx.

El seu suport és indispensable per a que l’equip tècnic pugui despreocupar-se de la resta i focalitzar-se en la producció.