:: experiència professional ::
 • Aprenentatge en estudi d’arquitectura: Carles Elías Cao: 1.990 - 1.991


 • Col.laborador a l’estudi de Robert Brufau i Associats desde Juny de 1.991:


  • 1.991 – 1993 com a col.laborador en la redaccció de projectes d’estructures
  • 1.994 – 1.996 com a cap de projectes
  • 1.996 – 1.998 com a cap de grup
  • 1.998 – 2.002 associat de Robert Brufau i Associats i cap de grup
  • 2.002 – 2.006 associat de Sala Consultors, S.L. i BOMA, S.L. i com a soci senior

   

   

   

      :: dades acadèmiques ::
 • Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
      Pla d’estudis 1.979
      Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona:
      Octubre 1.988 – Febrer 1.997
      Especialitat d’estructures


 • Títol d’arquitecte: Abril 1.997


 • Membre 11.6 de la ACE. Associació de Consultors d’Estructures
      Novembre 2.002


 • Curs de Formigó Postessat impartit per l’Escola Sert del Col.legi     d’Arquitectes de Catalunya: Març – Maig 2.003


 • Actualment realitza tesi doctoral amb el programa de Doctorat d'Anàlisi     d'Estructures Arquitectòniques en la linea d'investigació tutel.lada: Els     materials en el disseny estructural.

 • Cursos de doctorat:

  • Càlcul matricial de barres
  • Càlcul per elements finits
  • Resistència de materials
  • Fonamentacions i mecànica del sol
  • Eines matemàtiques


   

   

  milà i fontanals, 14-26 4rt 2a bis     08012 BARCELONA     Tel: +34 93 476 35 85     Fax: +34 93 476 35 84     e-mail: jfg@jfgconsultors.com